‘The Adopters Advocacy Project’

Presenter: Yr Athro Laura Machin o Brifysgol Lancaster

Dyddiad: Mercher 20 Mawrth
Amser: 10.30-12.00
Lleoliad: Room -1.80, Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd, King Edward VII Avenue, Caerdydd, CF10 3WT (neu ar-lein)

Gofodau:
70 (yn bersonol)
250 (ar-lein)

Yn dilyn ein cynhadledd hynod lwyddiannus ar fabwysiadu yn 2023, mae’n bleser gennym lansio ein Darlith Flynyddol ar Fabwysiadu 2024. Ein siaradwr gwadd fydd yr Athro Laura Machin o Brifysgol Lancaster, a fydd yn cyflwyno ei gwaith ar y prosiect Adopters Advocacy Project. COFRESTRWCH NAWR.

Mae’r Athro Machin – a gafodd ei mabwysiadu yn blentyn ac sydd nawr yn rhiant sydd wedi mabwysiadu – yn aelod o’r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Fabwysiadu a Sefydlogrwydd. Lansiodd y prosiect Adopters Advocacy i amlygu lleisiau ac anghenion darpar fabwysiadwyr a mabwysiadwyr yn ystod y broses fabwysiadu ac ar ôl i blentyn gael eu mabwysiadu gan sicrhau ar yr un pryd nad oes llai o sylw yn cael ei roi i anghenion plant sy’n cael eu mabwysiadu a’u teuluoedd biolegol.

Cynhelir y ddarlith ddydd Mercher 20 Mawrth, 10.30am-12.00pm yn Adeilad Morgannwg, Caerdydd, canolbwynt y gwyddorau cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd yn ddigwyddiad hybrid. COFRESTRWCH NAWR i ymuno wyneb yn wyneb neu ar-lein.