Mae ExChange Wales yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw, ymarferwyr a defnyddwyr gwasanaeth ynghyd i rannu arbenigedd, tystiolaeth ymchwil a phrofiadau o ofal.

Trwy ein cynadleddau, gweithdai, darlithoedd a seminarau, mae ExChange yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel am ddim i gefnogi datblygiad parhaus gweithwyr proffesiynol gofal cymdeithasol ledled Cymru. Wrth ddenu siaradwyr cenedlaethol blaenllaw, rydym yn dysgu ac yn cynghori ymchwil sy’n effeithio polisi ac ymarfer. Mae ein digwyddiadau a’n hadnoddau yn cyfoethogi sgiliau wrth flaenori profiadau llaw gyntaf pobl â phrofiad o ofal.

Mae ystod o ffyrdd y gallwch chi weithio gydag ExChange. Os ydych chi am gynnal gweithdy ExChange, gweminar, podlediad neu flog, cysylltwch â ni.

Digwyddiadau I Ddod

Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd

Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd

1 – 24 Tachwedd 2023 Cynhelir y gyfres hon o gynadleddau drwy gydol mis Tachwedd 2023. Rydym wedi dod ag amrywiaeth o siaradwyr ac ymchwilwyr ynghyd i ystyried materion iechyd meddwl drwy gydol…

Gweminar: Edrych ar anghenion rhamantus fel rhan o ymarfer gofal cymdeithasol iechyd meddwl

Gweminar: Edrych ar anghenion rhamantus fel rhan o ymarfer gofal cymdeithasol iechyd meddwl

Dyma’r bedwaredd weminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Dr Jeremy Dixon, Prifysgol Caerfaddon Amser: 12:30 – 13:30 Dyddiad: 22/11/23 LLleoliad: ZOOM, Ar-lein Gwylio ar YouTube Crynodeb Ystyrir y gallu i greu perthnasau…

Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal: Tystiolaeth adolygu systematig

Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal: Tystiolaeth adolygu systematig

Dyma’r ail weminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Dr Rhiannon Evans , DECIPHer Amser: 16:00-17:00 GMT+1 Dyddiad: 15/11/23 Lleoliad: ZOOM, Ar-lein Gwylio ar YouTube Crynodeb Mae lles ac iechyd meddwl plant a…

Gweminar: Ailddysgu ein Lles Meddyliol – a Ffyrdd o’i Gefnogi

Gweminar: Ailddysgu ein Lles Meddyliol – a Ffyrdd o’i Gefnogi

Dyma’r weminar gyntaf yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd Yr Athro Peter Beresford Amser: 12:00 – 13:00 Dyddiad: 09/11/23 Lleoliad: ZOOM, Ar-lein Gwylio ar YouTube Crynodeb: Gan elwa ar ei brofiad a phrofiad…

Gweminar: Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion gyda Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr

Gweminar: Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion gyda Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr

Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion gyda Defnyddwyr Gwasanaethau a Gofalwyr Cyflwynydd: Dr Jeremy Dixon, Prifysgol Caerfaddon *Bydd cod disgownt yn cael ei ddarparu i fynychwyr ar gyfer y rhai sy’n dymuno prynu llyfr Jeremy, ‘Adult Safeguarding Observed’* Gwneud Gwaith Diogelu Oedolion…

Gweminar: Hyrwyddo diwylliant ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Gweminar: Hyrwyddo diwylliant ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Hyrwyddo diwylliant ymchwil ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion – Sut rydyn ni’n gwneud penderfyniadau cadarn heb ddefnyddio’r sylfaen ymchwil? Rachel Scourfield & Liza Turton, Cyngor Castell-nedd Port Talbot Amser: 12pm Dyddiad: 06/02/24 Location: ZOOM, Ar lein Cofrestrwch nawr Mae…

Gweminar: Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal

Gweminar: Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal

Gweminar: “Beth sy’n gweithio i wella iechyd meddwl plant a phobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal: Tystiolaeth adolygu systematig” Dydd Mawrth, 15 Tachwedd, 16:00-17:00 GMT+1  Presenter: Dr Rhiannon Evans , DECIPHer, Prifysgol Caerdydd Amser: 16:00-17:00 GMT+1 Dyddiad:…

Gweminar: Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer a gwaith ymchwil o dreialon ymyrraeth

Gweminar: Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer a gwaith ymchwil o dreialon ymyrraeth

Ein trydydd gweminar yn ein cyfres o gynadleddau – Ar y Daith: Navigating Mental Health “Cefnogi pobl â phroblemau iechyd meddwl i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol a lleihau unigrwydd: gwersi ar gyfer ymarfer ac ymchwil o dreialon ymyrraeth” Yr Athro Martin…

Cinio Nadolig Caerdydd 2023

Cinio Nadolig Caerdydd 2023

Y llynedd, bu grŵp o westywyr yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, rhai o CASCADE, yn cydweithio i ddarparu cinio Nadolig a dathliad i bobl â phrofiad o ofal. Roedd y tîm yn nerfus iawn cyn y diwrnod mawr, gydag atgyfeiriadau’n dal…

Deall llwybrau gofal a sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer babanod yng Nghymru

Deall llwybrau gofal a sefydlogrwydd lleoliadau ar gyfer babanod yng Nghymru

Cyflwynydd: Dr Laura Cowley & Dr Lucy Griffiths, Swansea University Amser: 12:30 – 14:00 Dyddiad: 04/10/23 Lleoliad: ZOOM, Online Gwylio ar YouTube Mae’r cyflwyniad hwn yn darparu tystiolaeth empirig newydd am lwybrau mynediad i ofal, llwybrau drwy ofal, a deilliannau…

Gweld mwy o ddigwyddiadau a gynhelir yn allanol gan Deulu a Chymuned:

ADHD: Dealltwriaeth i ymarferwyr

ADHD: Dealltwriaeth i ymarferwyr

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Gyfnewidfa Cymru. Mae rhestrau o ddigwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned…

Cynhadledd Iechyd Flynyddol CoramBAAF 2024

Cynhadledd Iechyd Flynyddol CoramBAAF 2024

Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid drwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach…

Rhieni sy’n Cysylltu Cymru – y Daith hyd yn hyn….

Rhieni sy’n Cysylltu Cymru – y Daith hyd yn hyn….

Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach…

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Sylwer: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach…