Y safonau sydd yn rhaid i ddarparwyr addysg a gofal plant eu cyrraedd ar gyfer addysg, datblygiad a gofal plant o’u genedigaeth hyd at 5 oed.

Y fframwaith:

• gosod y safonau y mae’n rhaid i ddarparwyr blynyddoedd cynnar eu cyrraedd i sicrhau bod plant yn dysgu ac yn datblygu’n dda
• sicrhau bod plant yn cael eu cadw’n iach ac yn ddiogel
• sicrhau bod gan blant y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddechrau yn yr ysgol

Mae’r fframwaith statudol ar gyfer:

• arweinwyr ysgolion
• staff ysgolion
• darparwyr gofal plant
• gofalwyr plant

Mae’n ymwneud â:

• ysgolion sy’n cael eu cynnal gan awdurdod lleol
Y safonau sydd yn rhaid i ddarparwyr addysg a gofal plant eu cyrraedd ar gyfer addysg,
datblygiad a gofal plant o’u genedigaeth hyd at 5 oed.
• gosod y safonau y mae’n rhaid i ddarparwyr blynyddoedd cynnar eu cyrraedd i sicrhau bod plant yn dysgu ac yn datblygu’n dda
• sicrhau bod plant yn cael eu cadw’n iach ac yn ddiogel
• sicrhau bod gan blant y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddechrau yn yr
ysgol
• arweinwyr ysgolion
• staff ysgolion
• darparwyr gofal plant
• gofalwyr plant

• ysgolion nad ydynt yn cael eu cynnal gan awdurdod lleol
• ysgolion annibynnol
• academïau ac ysgolion am ddim
• meithrinfeydd
• meithrinfeydd preifat
• ysgolion meithrin/grwpiau chwarae
• gofal plant