Dydd Mercher 9 Mawrth 2022 – 3.30 – 4.30 PM

Ymunwch â ni ar gyfer ail gyfarfod ar-lein y flwyddyn academaidd i glywed am ddau brosiect gyda phlant a phobl ifanc; ac i gyfrannu eich syniadau ar gyfer rhaglen 2021-2022. Byddwn yn edrych ymlaen at eich gweld a chlywed eich barn.

Pwnc: Grŵp Ymchwil Plant Ac Ieuenctid – Amser: 09/03/2022 – 3.30pm – Cyfarfod Zoom

Anfonwch ebost at Dawn Mannay i gael dolen y cyfarfod mannaydi@caerdydd.ac.uk

Y Tu Hwnt i Ymddygiad Drwg? Edrych ar Actifiaeth Disgyblion yn Ysgolion y DU

Dr Esther Muddiman a Dr Rhian Barrance – Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Yn y sesiwn hon byddwn yn archwilio natur actifiaeth plant yn yr ysgol fel rhan o’n hymchwil barhaus yn y maes hwn. Gan ddefnyddio ein dadansoddiad o ddata arolwg disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru, ac adroddiadau papur newydd ar actifiaeth disgyblion yn y DU dros yr ugain mlynedd diwethaf, rydym yn ystyried sut a pham y mae plant yn cymryd rhan mewn protestiadau neu ymgyrchoedd dros eu hysgolion a’u haddysg. Gorffennwn drwy ystyried ein camau nesaf a myfyrio ar sut y gallai ymwneud ag actifiaeth fod yn berthnasol i ddealltwriaeth plant o rôl addysg ac addysg.

Canfyddiad o reolaeth fel ffactor allweddol wrth wahaniaethu rhwng rolau gofalwyr ifanc hylaw a phroblemaidd.

Dr Ed Janes – Canolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer), Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Mae’r cyflwyniad hwn yn adrodd am ganlyniadau astudiaeth a nododd brofiadau a bywydau’r boblogaeth ehangach o ofalwyr ifanc. Daw’r sesiwn i ben gyda chyflwyno model rheoli gofalwyr ifanc sy’n gwahaniaethu rhwng cyfrifoldebau hylaw, llai o reolaeth a risg uwch gan ystyried anghenion gwahanol y sbectrwm gofalwr ifanc cyfan. 

Cysylltwch â chynullwyr y Grŵp Ymchwil Plant ac Ieuenctid – Dawn Mannay mannaydi@caerdydd.ac.uk neu Phil Smith smithpr1@caerdydd.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.