Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd lau, 3 Tachwedd 2022
10am – 4pm
Ganolfan leuenctid Gogledd Ely

Mae Theatr y Sherman yn mynd i Ely i gyflwyno gweithdy ysgrifennu dramau yn Ganolfan Ieuenctid Gogledd Ely. 

Bydd y gweithdy yn cynnig y cyfle i bobl ifanc oed 15 – 18 i archwilio a dat-blygu ei sgiliau ysgrifennu creadigol. Mwyaf pwysig, mae’n lle i ddarganfod ei lleisiau ac i rannu gydag eraill. Rydym yn hapus i gynnig hyn AM DDIM diolch i’r gefnogaeth oddi wrth y Moondance Foundation. 

Bydd y gweithdy hwn yn annog pobl ifanc i brofi amrywiaeth o ymagweddau at sgiliau ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu dramâu tra hefyd yn can-olbwyntio ar bethau y gwyddom sy’n bwysig i bobl ifanc fel datblygu sgiliau cymdeithasol, datrys problemau a chydweithio. 

Bydd y gweithdy AM DDIM. Ond, mae llefydd yn brin ac ar sail gyntaf i’r felin.

I gofrestru eich diddordeb neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tim a Isaac drwy ebostio itp@shermantheatre.co.uk.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.