Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

24 Tachwedd 2022
2.00pm – 3.45pm
Ar-lein ar Zoom

Cynhaliodd gwerthuswyr Coram hap-dreial rheoledig cyntaf y DU a mwyaf erioed y byd ar y defnydd o gynadleddau grŵp teuluol cyn cychwyn achos. Yn y gweminar hwn, cewch wybod am yr ymchwil bwysig hon a’i goblygiadau gan Dr Sarah Taylor, Pennaeth Gwerthuso Coram.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.