Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

10 Tachwedd 2022
9.30am – 12.30pm
Ar-lein ar Zoom

Mae sefydlogrwydd cynnar yn rhoi’r cyfle gorau posibl i blant wneud cysylltiadau cynnar ac yn lleihau tarfu arnynt hyd yr eithaf drwy leihau newidiadau mewn lleoliad. Bydd y gweminar hwn yn ymchwilio i ddysgu o brofiad asiantaethau mabwysiadu rhanbarthol, asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol, mabwysiadwyr a theuluoedd biolegol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.