Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

7 Rhagfyr 2002
10am – 4pm
Ar-lein ar Zoom

Bydd y cwrs agored hwn yn cynnig adnoddau i wella ymarfer wrth asesu a chynllunio ar ran plant a phobl ifanc sydd ar eu pen eu hunain ac wedi’u gwahanu. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu ymarfer mewn perthynas â’r prosesau asesu a chynllunio statudol, gan gynnwys gwneud asesiadau craidd, asesu anghenion, cynllunio llwybrau a chynllunio gofal ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.