Mae Magu Plant. Rhowch amser iddo yn cynnig tips ymarferol a chyngor arbenigol,am ddim, I helpu rhieni efo’r holl heriau magu plant.

Mae’r wefan wedi’i rhannu mewn i 4 categori fesyl oedran 0-4, 4-7, 8-12 ac 13+, sy’n galluogi rhieni ffeindio’r adnodd orau i siwtio nhw a’i blentyn. Mae’n helpu rhieni deall pam mae’i blentyn yn ymddwyn yn y ffordd mae nhw’n ei wneud (yn enwedig yn ystod y cyfnodau heriol) a sut allen nhw ymateb mewn modd cadarnhaol. Mae yna adnoddau ar y wefan i helpu rhieni edrych ar ol eu iechyd a lles.