Dros y chwe blynedd ddiwethaf, mae ein hadroddiad blynyddol ‘Pa mor ddiogel yw ein plant?’ wedi casglu a dadansoddi data o bob cwr o’r DU i ddangos y sefyllfa o ran gwarchod plant ar hyn o bryd.

Eleni, am y tro cyntaf, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) sydd wedi ymgymryd â’r dasg hon, ac mae disgwyl i rifyn cyntaf ei chasgliad o ffynonellau data am gam-drin plant ar gyfer Cymru a Lloegr fod yn barod yn ystod gaeaf 2019/20.

Rydym wedi bachu ar y cyfle hwn i ailffocysu ein hadroddiad 2019 ar ystadegau sy’n ymwneud â cham-drin ar-lein.