Mae’r podlediad yn trafod y berthynas rhwng tlodi a chyswllt â gwasanaethau plant. Drwy ddefnyddio ei gwybodaeth am y prosiect Anghydraddoldebau Lles Plant, mae’r Athro Brigid Featherstone yn trafod sut y gall unigolion, awdurdodau lleol a pholisïau cenedlaethol gynorthwyo teuluoedd â’u hamgylchiadau materol.

Miwsig o: The Right Direction gan Shane Ivers – https://www.silvermansound.com