Mae siaradwyr o bob rhan o’r Cenhedloedd Unedig, y byd academaidd a’r gymdeithas sifil yn mynd i’r afael â’r mater hawliau plant hanfodol hwn.

Mae iaith casineb yn fater hawliau plant hanfodol. Mae gwahaniaethu ac eithrio sy’n amlygu eu hunain mewn iaith casineb yn faterion sy’n berthnasol iawn i hawliau plant ar draws cyd-destunau dyngarol, datblygiad plant ac wrth ystyried pa mor agored i niwed ydyn nhw, a hynny ar-lein yn ogystal ag oddi ar-lein.

Nod cyfres podlediad UNICEF ar iaith casineb a’i heffaith ar hawliau plant yw codi ymwybyddiaeth o effaith iaith casineb ar sbectrwm llawn hawliau plant.

GWRANDEWCH AR Y PODLEDIAD

Siaradwyr podlediad iaith casineb a hawliau plant

Mae’r gyfres podlediad yn cynnwys cyfweliadau gyda siaradwyr lefel uchel, gan gynnwys:

  • Alice Wairimu Nderitu, Cynghorydd Arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Atal Hil-laddiad
  • Barbara Reynolds, Cadeirydd Gweithgor Arbenigwyr y Cenhedloedd Unedig ar Bobl o Dras Affricanaidd
  • Victor Madrigal-Borloz, Arbenigwr Annibynnol y Cenhedloedd Unedig ar gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd
  • Mikiko Otani, aelod o Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Mae siaradwyr eraill yn cynnwys arbenigwyr a phartneriaid UNICEF o’r byd academaidd a’r gymdeithas sifil, gan dorri ar draws maes cydweithredu datblygu rhyngwladol.

Ewch i dudalen podlediad Iaith Casineb a Hawliau Plant UNICEF