Mae’r prosiect PaCE (Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth) yn darparu cymorth gofal plant i rieni wrth iddynt hyfforddi neu chwilio am waith. Mae PaCE yn cynnig cefnogaeth cynghorydd unigol i rieni i helpu i ddod o hyd i swydd addas.

Dechreuwch gyda PaCE. A yw’r rhain yn rhwystr i chi?

Gall rhwystrau posibl i gyflogaeth gynaliadwy gynnwys:

 • Gofal Plant
 • Sgiliau cyflogaeth neu hyfforddiant
 • Help gyda chostau gofal plant
 • Dod o hyd i waith yn lleol i gyd-fynd ag anghenion gofal plant

Beth fydd PaCE yn ei gynnig?

 • Bydd PaCE yn helpu rhieni / gwarcheidwaid sydd allan o waith i gael hyfforddiant a chyflogaeth
 • Bydd PaCE yn helpu i ddod o hyd i atebion a’u hariannu i oresgyn rhwystrau gofal plant er mwyn galluogi rhieni / gwarcheidwaid i baratoi ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth neu i gael mynediad atynt
 • Bydd rhieni / gwarcheidwaid yn derbyn cymorth unigol trwy gynghorydd PaCE yn eu cymuned leol
 • Mae cynghorwyr PaCE hefyd yn cefnogi rhieni / gwarcheidwaid i ddatblygu sgiliau cyflogaeth a fydd yn helpu i wella hunan-barch a hyder

Ydych chi’n gymwys?

Gall PaCE helpu rhieni / gwarcheidwaid nad ydyn nhw’n ymwneud ag unrhyw addysg, hyfforddiant na chyflogaeth ar hyn o bryd.

Beth ddylwn i ei wneud nesaf?

Os oes gennych ddiddordeb mewn PaCE ac yn credu eich bod yn gweddu i’n cymhwysedd, cwblhewch ein ffurflen a’i hanfon ymlaen at PaCE@gov.wales. Yna bydd aelod o staff yn nhîm mewnol PaCE yn anfon eich diddordeb at yr ymgynghorydd priodol.

Bydd y cynghorydd:

 • Cynigiwch gefnogaeth un i un mewn lleoliadau teuluol a chyfeillgar, gan gefnogi eich chwiliad am hyfforddiant a chyflogaeth
 • Help gyda ‘Better Off’ mewn cyfrifiadau gwaith
 • Cynnig cyngor ac arweiniad hunangyflogaeth
 • Cefnogi costau gofal plant cyn cyflogi
 • Cynghori ar ddarpariaethau a chostau gofal plant cofrestredig sydd ar gael yn lleol

Adnoddau pellach: