Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymunedol ar gyfer Cymru yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Cynnwys yn dod.

  • Prosiect comisiynydd cenedlaethau’r dyfodol

    Ym mis Mai cyhoeddwyd Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020, sy’n dadansoddi cynnydd pob corff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, wrth weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)…