Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymunedol ar gyfer Cymru yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.


Datganiad Ysgrifenedig: Ehangu gofal plant Dechrau’n Deg i fwy o blant yng Nghymru – Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyhoeddwyd: 14 Ebrill 2023


Cymraeg 2050: cynllun gweithredu strategaeth y Gymraeg 2023 i 2024

Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023


Ffoaduriaid a gofal plant a chwaraeCyngor i ddarparwyr gofal plant ac awdurdodau lleol ar ofal plant i ffoaduriaid

Cyhoeddwyd gyntaf: 7 Ebrill 2022
Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Mawrth 2023


Llywodraeth Cymru Ymgynghoriad – crynodeb o’r ymatebion Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir i blant hyd at 12 oed (ySafonau)

Cyhoeddwyd: 10 Mawrth 2023


Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae PAPUR CEFNDIR

Cyhoeddwyd: 11 Ionawr 2023 


Adolygiad Gweinidogol o Gyfleoedd Chwarae ADRODDIAD TERFYN 2023

Cyhoeddwyd: 11 Ionawr 2023 


Adroddiad blynyddol Cafcass Cymru 2021 i 2022

Cyhoeddwyd: 11 Ionawr 2023 


Stopio cosbi corfforol yng Nghymru: gwybodaeth i rieni – Cyhoeddwyd gyntaf:20 Medi 2021 – Diweddarwyd ddiwethaf

Cyhoeddwyd gyntaf: 25 Mawrth 2019

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Mawrth 2022


Plant a Phobl Ifanc 2019-22: Gwerthuso 

Mae’r adroddiad hwn a gynhyrchwyd gan Gomisiynydd Plant Cymru yn manylu ar eu cynllun ar gyfer pob plentyn yng Nghymru rhwng 2019 a 2022 


Hawliau, parch, cydraddoldeb: Canllawiau statudol ar gyfer cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir

Cyhoeddwyd: 6 Tachwedd 2019