Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

21 Medi 2023
9:30 AM – 12:30 PM

Ar-lein

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer staff sy’n cefnogi teuluoedd lle mae plant yn defnyddio rhwydweithio cymdeithasol ar-lein. Ei nod yw rhoi dealltwriaeth iddynt o’r risgiau dan sylw a nodi’r ffynonellau cymorth a gwybodaeth, a allai eu galluogi i ddiogelu dyfeisiau a rheoli mynediad plant at ddeunyddiau amhriodol. Bydd y cwrs yn rhoi arweiniad ymarferol i ddysgwyr ar sut y gallant gefnogi teuluoedd i leihau’r risg i blant sy’n mynd ar-lein. I gyd-fynd â’r cwrs mae cyfeiriadur manwl sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd o ddeunyddiau, cyngor ac adnoddau, y gall dysgwyr barhau i gael mynediad iddo ar ôl y cwrs.

Mae’r cwrs yn cwmpasu:

  • Twf y Rhyngrwyd a Rhwydweithio Cymdeithasol
  • Risgiau ac Ofnau plant sy’n defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol
  • Rhwydweithio Cymdeithasol ac Ymennydd yr Arddegau
  • Disgwyliad am E-ddiogelwch a Rhwydweithio Cymdeithasol
  • Rhaglen Pedwar Cam i E-ddiogelwch
  • Sgoriau Oedran a ffynonellau gwybodaeth ymarferol
  • Arddulliau magu plant a rheolaethau Rhianta
  • Beth i’w wneud pan aiff pethau o chwith

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.