16 & 17 Mawrth 2022

09:30 – 16:00

Cwrs deudydd

Mae gan y Person Diogelu Dynodedig rôl hanfodol i sicrhau bod mesurau diogelwch ar waith a bod camau effeithiol yn cael eu cymryd pan fydd pryderon am blentyn yn codi.
Bydd y cwrs deuddydd hwn o fudd i’r rheini sy’n gweithredu yn y rôl ‘Person Dynodedig’ neu bydd yn cymryd y rôl fel dirprwy. Mae’n berthnasol i leoliadau amrywiol, h.y. ysgolion, gofal plant, gwasanaethau gwirfoddol a phreifat sy’n darparu gweithgareddau, dysgu a chefnogaeth i blant a theuluoedd.