Plant Yng Nghymru: diogelu plant, pobl Ifanc ac oedolion sydd mewn perygl

Cwrs undydd cwbl ryngweithiol a gyflwynir gan hyfforddwr arbenigol i nifer gyfyngedig o fynychwyr mewn ‘amser iawn’. Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i gyfranogwyr ar sut i weithio gydag eraill i ddiogelu’r plant, pobl ifanc a’r oedolion sydd mewn perygl yn eu hamgylchedd… Read More