01 Ebrilll 2022

09:30 – 16:00

Cwrs undydd

Cwrs undydd cwbl ryngweithiol a gyflwynir gan hyfforddwr arbenigol i nifer gyfyngedig o fynychwyr mewn ‘amser iawn’.
Pwrpas yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i gyfranogwyr ar sut i weithio gydag eraill i ddiogelu’r plant, pobl ifanc a’r oedolion sydd mewn perygl yn eu hamgylchedd.