01/12/2020
09:30 – 12:30

Cwrs hanner diwrnod ar-lein a fydd yn gwbl ryngweithiol ac yn cael ei gyflwyno gan hyfforddwr arbenigol i nifer cyfyngedig o bobl mewn ‘amser Go iawn’.

Mae’r cwrs wedi’i fwriadu ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn ystod Eang o leoliadau cymunedol a gweithleoedd. Diben yr hyfforddiant yw rhoi hyder a gwybodaeth hanfodol i’r cyfranogwyr ynghylch sut mae diogelu’r
plant a’r bobl ifanc yn eu hamgylchedd. Bydd llawer o sefydliadau wedi gorfod rhoi rhai o’u gweithwyr ar ffyrlo o dan gynllun cjrs y Llywodraeth.