Mae’r canllaw ymarfer cenedlaethol hwn yn creu’r cyd-destun ar gyfer Dysgu Cynnar a Gofal Plant, fel y nodwyd yn Neddf Plant a Phobl Ifanc (Yr Alban) 2014. Nod y canllaw hwn yw cefnogi ymarferwyr ym mhob lleoliad ac ardal yn yr Alban sy’n cynnig gwasanaethau dysgu cynnar a gofal plant.