Y cynllun cenedlaethol ar gyfer ymdopi â symudedd cymdeithasol drwy addysg.

Y cynllun – mae Datgloi Doniau, Cyflawni Potensial yn esbonio sut y byddwn yn gwaredu’r rhwystrau a allai atal pobl rhag cyflawni eu potensial.

Mae gennym 5 dyhead creiddiol: 4 sy’n ymestyn ar draws pob cam mewn bywyd – y blynyddoedd cynnar, ysgol, addysg ôl-16, a gyrfaoedd. Mae’r pumed yn uchelgais gyffredinol sy’n canolbwyntio ar ddarparu deilliannau addysg a gyrfaol gwell yn fwy cyson ar draws y wlad.

Rydym eisiau cyflwyno’r cynllun hwn drwy weithio gyda’r holl bartneriaid ar draws y sector addysg, busnes, y gymdeithas sifil a thu hwnt.