Cyflwyno’r Grŵp Cynghori i Ofalwyr Perthnasau Ymchwil a Pholisi – eich cyfle i wneud gwahaniaeth!

Ydych chi’n warcheidwad, perthynas neu ffrind arbennig sy’n gofalu am blant Cymru na all fyw gyda’u rhieni? Fel Gofalwr Perthynas, mae eich profiad a’ch mewnwelediadau yn amhrisiadwy. Dyna pam rydym yn eich gwahodd i fod yn rhan o’n menter newydd gyffrous.

Mae hwn yn gyfle anhygoel i chi gael llais uniongyrchol wrth lunio ymchwil a datblygu polisi. Drwy gydweithio ag ymchwilwyr a gwneuthurwyr polisi, gallwch ddylanwadu ar eu gwaith a chael effaith gadarnhaol ar fywydau Gofalwyr sy’n Berthnasau yng Nghymru.

Manteision ymuno â’r grŵp: 

🔹 Cymryd rhan weithredol mewn dylunio ymchwil a datblygu polisi 

🔹 Gwobrwyo am eich amser gwerthfawr 

🔹 Mynediad i gyfleoedd hyfforddi ar gyfer twf sgiliau 

🔹 Disgrifiad rôl a chyfrifoldebau clir

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i ddweud eich dweud a bod yn gatalydd ar gyfer newid!  

Gyda’n gilydd, gadewch i  ni greu dyfodol mwy disglair i ofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni ar amy-afacymru@stdavidscs.org

Lledaenwch y gair a rhannwch y daflen hon gyda gofalwyr sy’n berthnasau eraill a allai fod â diddordeb.   🌈✨