Mae’r pecyn cymorth hwn yn defnyddio ffynonellau hanesyddol i rymuso pobl 11-16 oed i reoli eu lles yn y presennol, ac i adeiladu dyfodol gwell. 

Mae’r canllawiau gweithgareddau cysylltiedig ar gyfer arweinwyr grwpiau ac athrawon yn rhoi trosolwg cryno o bynciau, awgrymiadau ar gyfer trafodaeth a gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer pob gweithgaredd, a negeseuon ‘mynd adref’.

Mae’r amcanion dysgu cysylltiedig a’r cysylltiadau â’r cwricwlwm yn helpu athrawon yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon i ddefnyddio’r pecyn cymorth wrth gynllunio a chynnal gwersi ar bynciau sy’n ymwneud ag addysg bersonol, gymdeithasol ac iechyd. 

Gallwch lawrlwytho’r pecyn cymorth a’r holl adnoddau cysylltiedig ar y dudalen hon. Mae nifer cyfyngedig o gopïau print o’r pecyn cymorth hefyd ar gael. Cysylltwch â Tracey Loughran (t.loughran@essex.ac.uk) am ragor o wybodaeth.

Mae’r pecyn cymorth ac unrhyw adnoddau eraill yn Saesneg yn unig. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra. 


PECYNNAU CYMORTH


CANLLAWIAU GWEITHGAREDDAU AC AMCANION DYSGU/ CYSYLLTIADAU Â’R CWRICWLWM

Cenedlaethau ym Mhrydain wedi’r Rhyfel

I’w ddefnyddio gyda’r gweithgareddau ‘Cenhedlaeth a Hunaniaeth’, Gwrthryfel yn yr Arddegau’, ‘Rhieni a Phlant’, ac ‘O Blentyn i Oedolyn’

Delwedd y Corff a Hunanfynegiant:

I’w ddefnyddio gyda’r gweithgareddau ‘Sut mae “Corff Iach” yn Edrych?’. ‘Prim ‘N Poppin’, ‘Modelau’n Digalonni Fi’, ‘Ystrydebau, Ysgolion, a Gwallt’, ‘Beth mae Ffasiwn a Harddwch yn ei Olygu i Chi?’, a ‘Gwneud Eich Capsiwl Amser Iechyd a Harddwch eich Hun’

Addysg Rywiol:

I’w ddefnyddio gyda’r gweithgareddau ‘Addysg Rywiol Bryd Yna ac Yma’ ynghyd â ‘Men Too’


Rhagor o wybodaeth am brosiect Corff, Hunan a Theulu: Iechyd Seicolegol, Emosiynol a Chorfforol Menywod ym Mhrydain, c. 1960-1990 a bywgraffiadau eu creawdwyr.

Gallwch hefyd ddarllen yr Athro Tracey Loughran, Dr Kate Mahoney, a blog Dr Daisy Payling, Cyrff, calonnau a meddwl.