Flwyddyn yn ddiweddarach: Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru – Adroddiad Cryno

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi rhaglen Llywodraeth Cymru a’r cynnydd a wnaed wrth gyflawni camau gweithredu o fewn ei chwe thema allweddol i ysgogi gwelliannau yn neilliannau addysgol plant sydd â phrofiad o ofal. Mae’n crynhoi’r hyn a gyflawnwyd o dan y rhaglen o fis Chwefror 2016 tan fis Ionawr 2017, a’r hyn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer 2017-2018.