Mae’r ddogfen hon yn nodi, fesul thema, ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wella deilliannau addysgol plant sydd â phrofiad o ofal. Mae’n cynnwys amserlen o’r camau gweithredu penodol sydd i’w cyflawni gan Lywodraeth Cymru a’i phartneriaid allweddol. Dylid ei darllen ochr yn ochr â’r strategaeth: Codi uchelgais a chyrhaeddiad addysgol plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2020-06-11-at-16.05.19.png