Lleoliad: Lloegr

Awdur: Yr Adran Addysg

Blwyddyn: 2018

Crynodeb:

Mae’r canllawiau hyn ar gyfer awdurdodau lleol a’u ‘partneriaid perthnasol’ (fel y diffinnir yn adran 10 y Ddeddf Plant 2004) ac eraill sy’n cyfrannu at wasanaethau a ddarperir i blant dan ofal a’r rheiny sy’n gadael gofal.

Fe ddyluniwyd i helpu awdurdodau lleol i ystyried y mathau o wasanaethau allai gael eu cynnig ynghylch egwyddorion rhieni corfforaethol.