Cyhoeddir cynllun cyflawni Siarad Gyda Fi: Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu Llywodraeth Cymru ym mis Tachwedd 2020. Ewch i’r dudalen we Siarad gyda fi newydd sy’n cynnwys adnoddau i’w rhannu gyda theuluoedd. Bydd y tudalennau hyn yn parhau i gael eu diweddaru gyda datblygiadau a deunyddiau newydd. Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau am y cynnwys hwn y gellid eu hychwanegu at y dudalen ffocws hon. Efallai yr hoffech chi hefyd ymweld â’r adnoddau hyfforddi Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu.

Adnoddau

Trawma Datblygiadol: Rôl Ymlyniad yn Natblygiad Lleferydd ac Iaith

Cyflwyniad i Drawma Datblygiadol gydag Enfys

Gweminar Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLC): Adolygiad Sgrinio Iaith Cynnar Cymru (WELS-R)

Tachwedd 2021

Siarad gyda fi gweminarau a chyflwyniadau

Rhan I: Effaith COVID-19 ar Leferydd, Iaith a Chyfathrebu, swyddogaeth weithredol, a chwsg, plant

Rhan 2: Effaith COVID-19 ar Leferydd, Iaith a Chyfathrebu, swyddogaeth weithredol, a chwsg, plant

DS Yn anffodus ni lwyddwyd i lanlwytho recordiad Dr Danielle Matthews, felly nid oes fideo i gyd-fynd â’r cyflwyniad hwn

Cyflwyniadau

Medi 2020

Mehefin 2021

Cynhadledd Teuluoedd Rhithwir yn Gyntaf/Dechrau’n Deg

Cyflwyniadau

Mawrth 2021

Diweddariad ar ‘Siarad gyda fi’ ar gyfer Cymdeithas Genedlaethol y Gweithwyr Proffesiynol sy’n ymwneud â Namau Ieithyddol mewn Plant (NAPLIC) 

Catherine Pape
Cydlynydd Cenedlaethol Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu
Isadran Plant a Theuluoedd
Grŵp Gwasanaethau Cyhoeddus ac Addysg
Llywodraeth Cymru
catherine.pape@gov.wales