Mae Gan Ofalwyr Maeth ar gyfer Gofalwyr Maeth yn cynnig sylfaen i alluogi gofalwyr maeth i ymateb i’r heriau a rhwystrau sy’n codi. Mae hefyd yn fodd iddynt rannu eu profiadau, strategaethau a chyngor i ofalwyr maeth eraill ynglŷn â’r argymhellion allweddol sy’n cael eu cynhyrchu mewn ymchwil gyfredol. Yma fe welwch flogiau, cyngor ac awgrymiadau da ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc mewn gofal yn yr ysgol ac addysg bellach yn llwyddiannus.

Book image

Gweithio law yn llaw: cylchgrawn newydd i ofalwyr maeth
Mae’r Rhwydwaith Maethu mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd wedi datblygu cylchgrawn i ofalwyr maeth… Rhagor o wybodaeth

Young person with laptop sitting outside

Hunan-niweidio a rôl gofalwyr maeth
Edrychodd y gweithdy ar hunan-niweidio a hunanladdiad ymhlith pobl ifanc â phrofiad o ofal… Rhagor o wybodaeth

Image of school and art supplies

Profiadau plant maeth yn yr ysgol
Y ffyrdd y gall ysgol fod yn ‘amgylchedd gelyniaethus’ i blant a phobl ifanc maeth… Rhagor o wybodaeth

Two people hugging

Gallwch chi fod yr un sy’n gwneud byd o wahaniaeth!
Mae miloedd o ofalwyr maeth yn cynnig teuluoedd cariadus a sefydlog i’w plant maeth, ond nid oes ganddyn nhw’r hyder i godi llais … Rhagor o wybodaeth

Two women meeting

Cyfarfodydd ysgol: byddwch yn barod
Mae llawer o ofalwyr maeth yn mynd i gyfarfodydd gydag ysgolion yn rhan o’u rôl… Rhagor o wybodaeth