Mae’r arweiniad hwn yn rhoi gwybodaeth i oedolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc ynghylch sut i ymateb i faterion hunanladdiad a hunan-niweidio. Mae’n egluro sut i ateb cwestiynau gan blant a phobl ifanc a allai fod yn ystyried lladd eu hunain neu’n hunan-niweidio, a sut i ymateb pan mae’r teimladau a’r ymddygiadau hyn yn cael eu datgelu. Mae’n rhoi
arweiniad ynghylch cyfrinachedd, diogelu a sut i fynd â materion ymhellach. Yr adroddiad llawn