Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

09 Mai 2023
09:30 – 16:00
Ar-lein

Mae Camfanteisio Troseddol ar Blant (CCE) yn fater trawsbynciol o bwys, sy’n cynnwys Llinellau Sirol, cyffuriau, trais, gangiau, camfanteisio’n rhywiol ar blant (CSE), diogelu, caethwasiaeth fodern a phobl ar goll. Mae’r ymateb i fynd i’r afael â hyn yn cynnwys llawer o asiantaethau gan gynnwys; yr heddlu, yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol, ystod o adrannau’r Llywodraeth, asiantaethau Llywodraeth leol a sefydliadau Sector Gwirfoddol a Chymunedol.

Nod y cwrs hwn yw bod yn ganllaw llawn i ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc mewn gofal ac yn gadael gofal; cyfiawnder ieuenctid; camddefnyddio sylweddau; cymdeithasau llety a thai â chymorth.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.