Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Cwrs undydd
Bydd yr hyfforddiant yn edrych ar bobl ifanc, hunan-niweidio a hunanladdiad. Bydd yn amlinellu iechyd meddwl pobl ifanc, y materion mae pobl ifanc yn eu hwynebu a’r rhesymau pam mae pobl ifanc yn niweidio’u hunain, y gwahaniaeth rhwng hunan-niweidio a hunanladdiad a ffyrdd o gefnogi pobl ifanc sy’n gwneud y pethau hyn. Byddwn ni’n edrych ar ffyrdd o helpu pobl ifanc a staff i ymdopi.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phobl ifanc sy’n hunan-niweidio neu’n arddangos syniadaeth hunanladdiad.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.