Cyflwynydd: Dr Nina Maxwell, CASCADE 

‘’Dyw e byth yn mynd i weithio iddo fe, mae e eisiau marw’’. Gweithio gyda rhanddeiliaid i wella ymatebion i gamfanteisio troseddol ar blant. 

Cyflwynydd: Dr Nina Maxwell, CASCADE, Prifysgol Caerdydd

Dyddiad: 22 Ebrill 2024

Amser: 12:00 – 13:00

Lleoliad: Ar-Lein, ZOOM

Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg o’n gwaith ar gamfanteisio troseddol ar blant yng Nghymru. Bydd yn dechrau gyda chyflwyniad byr am sut y daeth CASCADE yn rhan o’r ymchwil hwn a phwysigrwydd gweithio gyda rhanddeiliaid o’r cam dylunio ymchwil i greu deilliannau ymchwil ar y cyd.

Bydd y sesiwn yn ystyried sut y gwnaeth y tîm ymchwil ymgysylltu â phobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol i sicrhau bod yr ymchwil yn ychwanegu gwerth at arfer presennol.

Bydd y sesiwn yn gorffen gyda throsolwg beirniadol o effaith y portffolio ymchwil hwn ar bolisi a darpariaeth gwasanaeth gan gyfeirio at rai o’r allbynnau a gafodd eu creu ar y cyd.