Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Dydd Iau 21 Medi 2023
9:30am tan 4:30pm
ICC Casnewydd, Cymru

Mae Born to Perform yn wasanaeth celfyddydau perfformio cynhwysol i blant ac oedolion ag AAAA. Maen nhw’n fwyaf adnabyddus am dderbyn y ‘Golden Buzzer’ eiconig ar Britain’s Got Talent am eu perfformiad dawns. Fe gyrhaeddon nhw’r rowndiau cynderfynol byw, gan arddangos eu doniau anhygoel a’u hangerdd am berfformio.

Fe welwch Born to Perform yn y Fun Zone lle byddan nhw hefyd yn perfformio eu sioeau gwych rhwng 1pm a 2pm!

Bydd ymwelwyr sy’n dod i’r digwyddiad hwn hefyd yn cael y cyfle i ryngweithio ag arddangoswyr o wahanol sectorau gan arddangos ystod eang o gynhyrchion, gwasanaethau, a chymorth i blant, oedolion ifanc, ac unigolion ag anableddau ac anghenion ychwanegol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.