Buom yn gweithio gyda grwp o bobl ifanc mewn gofal a fynychodd priosect oedd yn cael ei redeg gan Roots Foundation Wales ag Partneriaeth Ymgyraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru – Craewyd y ffilm gan Prifysgol Abertawe. Mae’r ffilm yma yn tanlinellu y negeseuon allweddol mae pobl ifanc eisiau ei rannu gyda gweithwyr cymdeithasol.

Mae’r grwp yn cyfarfod yn rheoliadd ac yn rhoi cyfle i bobl ifanc sydd wedi profiadu gofal gyfarfod eu gilydd ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol, cyfleoedd addysg, ac ystod o weithgareddau. Ym mis Ionawr an Chwefror 2019 buom yn gweithio gyda’r grwp i greu ein ffilm cydweithredol cyntaf #GanBoblIfanciBoblIfanc- Dewch o Hyd I’ch Llwyth

Yn Haf 2019, fe wnaethom gyfarfod eto i feddwl pa negeseuon eraill a oedd yn bwysig a pwy dyled glywed nhw. Dechreuom daflu syniadau a penderfynu ar y prif negeseuon, yna buom yn scriptio a creu yr elfenau gweledol ar gyfer y ffilm. Defnyddiom fyrddau stori i drio rhoi syniadau y grwp at ei gilydd ac yna arbrofom gyda llyniau, sticeri a ffeltiau fuzzy.

Defnyddiwyd y llyniau gwreiddiol y grwp fel sail i animeiddio y ffilm, daeth hyn a negeseuon y pobl ifanc yn fyw (drwy help Like an Egg). Creawyd y negeseuon yma drwy brofiadau y bobl ifanc. Mae’r ffilm yn dangos sut maent eisiau gweithio gyda gweithwyr cymdeithasol yn y dyfodol. Dyma eu #negeseuoniweithwyrcymdeithasol. Gobeithio eich bod wedi mwynhau y ffilm.

FIDEO I DDOD YN FUAN

Dawn manny- Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd @dawnmannay

Rachael Vaughan – CASCADE: Children’s Social Care Research and Development Centre, Prifysgol Caerdydd @VaughanRach

Helen Davies – Partneriaeth Ymgyraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru – Prifysgol Abertawe @ReachingWiderSU

Emma Jones – Roots Foundation Wales @RootsWales