Dod o Hyd i’ch Ffordd – canllaw i unrhyw un sy’n cael trafferth i ymdopi

Mae Dod o Hyd i’ch Ffordd yn cynnwys gwybodaeth hollbwysig am hunan-niwed, ac o gael adrannau gwych oddi wrth sefydliad Heads Above the Waves (HATW) sy’n canolbwyntio’n gryf ar brofiad byw. Mae’r adnodd hefyd yn cynnwys cynlluniau diogelwch ar gyfer hunan-niwed a hunanladdiad, sy’n gallu bod yn offer achub bywyd i’r rhai sy’n cael trafferth i ymdopi… Read More

Ehangu darpariaeth blynyddoedd cynnar i pob plentyn 2 oed

Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i barhau i gefnogi rhaglen flaengar Dechrau’n Deg. Ac, yn unol â’r Cytundeb Cydweithredu â Phlaid Cymru, mae’r ymrwymiad hwn wedi’i ymestyn i gyflawni ehangu graddol yn y ddarpariaeth blynyddoedd cynnar i gynnwys pob plentyn dwy oed, gyda phwyslais arbennig ar gryfhau’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru â datblygiadau a gwybodaeth newydd wrth i’r ehangu graddol fynd rhagddo… Read More

‘Tyfu Adenydd’: barn plant a phobl ifanc ar drawsnewidiadau

Cydlynir y prosiect gan Bridget Handley I lywio’r gynhadledd trawsnewidiadau, bu plant a phobl ifanc yn gweithio gyda’r awdur a’r perfformiwr o Gymru, Clare E. Potter i archwilio eu profiadau o drawsnewidiadau yn greadigol. Mae eu trafodaethau, eu hysgrifennu a’u gwaith celf wedi rhoi tystiolaeth rymus fod trawsnewidiadau yn gyfnodau cymhleth, hanfodol o newid. Gobeithiwn y bydd… Read More