It takes a Village: Global perspectives about care-experienced parents

Welcome to our truly international ExChange Wales spring conference series 2023!  It takes a village: Global perspectives on care-experienced parents is being delivered in partnership with the International Research Network on Transitions to Adulthood from Care (INTRAC). Care leavers’ transition to parenthood is one of the most challenging transitions in their life. Having limited support… Read More

Gartref y mae’r gofid: deall ac ymateb i gam-drin domestig

Gartref y mae’r gofid: deall ac ymateb i gam-drin domestig Croeso i Gynhadledd Haf ExChange Cymru 2022.  Bydd yr holl adnoddau sy’n gysylltiedig â’r gynhadledd yn cael eu diweddaru yma. Dilynwch y gynhadledd ar Twitter: #ExChangeDV Webinars FideosGallwch chi weld dolenni ar gyfer holl adnoddau fideo’r gynhadledd hon yma. Gallwch chi hefyd ddod o hyd… Read More

Cysuron Cartref: Gwneud pethau’n iawn mewn gofal preswyl i oedolion

Croeso i Gysuron Cartref: Gwneud pethau’n iawn mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Mae’r gynhadledd hon sydd i ddod yn cynnwys gweminarau byw, blogiau, gweminarau wedi’u recordio ymlaen llaw ac ystod o adnoddau sydd â’r nod o rannu arferion gorau mewn gofal cymdeithasol i oedolion. Gweminarau Blogiau Adnoddau