Ar y Daith: Ymdrin ag Iechyd Meddwldfd

1 – 24 Tachwedd 2023 Cynhelir y gyfres hon o gynadleddau drwy gydol mis Tachwedd 2023. Rydym wedi dod ag amrywiaeth o siaradwyr ac ymchwilwyr ynghyd i ystyried materion iechyd meddwl drwy gydol cwrs bywyd, gan gynnwys plant a phobl hŷn. Y nod yw dod ag iechyd meddwl i’r amlwg, gwrando ar brofiadau pobl er… Read More

Ail-fframio Mabwysiadu Cynhadledd

Croeso i’n cyfres o gynadleddau ExChange o’r enw Ail-fframio Mabwysiadu, a fydd yn cael eu cynnal o fis Mai hyd at fis Mehefin 2023. Ein nod yw taflu goleuni ar faes sy’n cael ei anghofio’n aml, sef maes mabwysiadu, a thynnu sylw at yr ymchwil a’r datblygiadau mwyaf diweddar a phwysig yn y maes hwn.… Read More

Mae’n cymryd pentref: Bydd safbwyntiau byd-eang am rieni â phrofiad gofal

Croeso ein cynhadledd wanwyn wirioneddol ryngwladol 2023!  Mae’n cymryd pentref: Bydd safbwyntiau byd-eang am rieni â phrofiad gofal, yn cael yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth â’r Rhwydwaith Ymchwil Rhyngwladol ar Bontio i Oedolaeth o Ofal (INTRAC). Mae pontio pobl sy’n gadael gofal i fod yn rhiant yn un o’r cyfnodau pontio mwyaf heriol yn… Read More

Gartref y mae’r gofid: deall ac ymateb i gam-drin domestig

Gartref y mae’r gofid: deall ac ymateb i gam-drin domestig Croeso i Gynhadledd Haf ExChange Cymru 2022.  Bydd yr holl adnoddau sy’n gysylltiedig â’r gynhadledd yn cael eu diweddaru yma. Dilynwch y gynhadledd ar Twitter: #ExChangeDV Webinars FideosGallwch chi weld dolenni ar gyfer holl adnoddau fideo’r gynhadledd hon yma. Gallwch chi hefyd ddod o hyd… Read More

Cysuron Cartref: Gwneud pethau’n iawn mewn gofal preswyl i oedolion

Croeso i Gysuron Cartref: Gwneud pethau’n iawn mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Mae’r gynhadledd hon sydd i ddod yn cynnwys gweminarau byw, blogiau, gweminarau wedi’u recordio ymlaen llaw ac ystod o adnoddau sydd â’r nod o rannu arferion gorau mewn gofal cymdeithasol i oedolion. Gweminarau Blogiau Adnoddau