O’r bol i’r babi: gofal iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru

Yn ystod y cyfnod amenedigol, o feichiogrwydd hyd at flwyddyn ar ôl rhoi genedigaeth, gall sawl problem iechyd meddwl effeithio ar fenywod. Mae’r rhain yn cynnwys: iselder, gorbryder, anhwylder obsesiynol cymhellol (OCD), anhwylder straen wedi trawma (PTSD), anhwylderau bwyta a seicosis ôl-enedigol. Cyfeirir at y cyflyrau hyn fel cyflyrau iechyd neu salwch amenedigol.

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o’r canfyddiadau o brosiect Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru, partneriaeth rhwng NSPCC Cymru, Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH), Mind Cymru a’r Sefydliad Iechyd Meddwl, gyda chefnogaeth Ymgyrch Busnes Pawb y Gynghrair Iechyd Meddwl Mamolaeth. Mae’r prosiect yn edrych ar ofal iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru a’r profiad ohono ymhlith menywod a’u partneriaid sydd wedi’u heffeithio gan broblemau iechyd meddwl amenedigol.

Polisi & Strategaeth Cymraeg

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymunedol ar gyfer Cymru yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Polisi & Strategaeth-Yr-Alban

ADD WELSH
T&C Polisi & Strategaeth Yr-Alban .

teulu-a-chymuned-polisi-strategaeth-yr-alban

(note: this is where ‘widgets on pages’ would have been added to display posts)

Polisi & Strategaeth Gogledd Iwerddon

ADD WELSH
T&C Polisi & Strategaeth entries for Northern Ireland

(note: this is where ‘widgets on pages’ would have been added to display posts)

teulu-a-chymuned-polisi-strategaeth-gogledd-iwerddon

Polisi & Strategaeth Rhyngwladol

ADD WELSH

T&C Polisi & Strategaeth entries for Interational include strategy documents which inform current and future policy.

(note: this is where ‘widgets on pages’ would have been added to display posts)

Polisi & Strategaeth Lloegr

Mae cofnodion Polisi a Strategaethau Llywodraeth Teulu a Chymuned ar gyfer Lloegr yn cynnwys dogfennau strategaeth sy’n llywio polisi cyfredol ac yn y dyfodol.

Polisi & strategaeth

Ymhlith y cofnodion Polisïau a Strategaethau Teulu & Chymuned y Llywodraeth mae dogfennau strategaeth sy’n llywio polisïau presennol a pholisïau i’r dyfodol. Dogfennau polisïau a strategaethau ar gyfer Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban ac yn rhyngwladol.

Cymru
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Cymru’n cynnwys adrannau ar bolisïau presennol
Llywodraeth Cymru a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Lloegr
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Lloegr yn cynnwys adrannau ar bolisïau
presennol Llywodraeth Lloegr a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Yr Alban
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth yr Alban yn cynnwys adrannau ar bolisïau
presennol Llywodraeth yr Alban a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a
pholisïau’r dyfodol.

Gogledd Iwerddon
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Gogledd Iwerddon yn cynnwys adrannau ar
bolisïau presennol Llywodraeth Gogledd Iwerddon a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg, yn ogystal â pholisïau presennol Llywodraeth y DU a’i pholisïau yn y gorffennol. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.

Rhyngwladol
Mae Polisïau a Strategaethau Llywodraethau Rhyngwladol yn cynnwys adrannau ar bolisïau presennol Llywodraethau Rhyngwladol a’i pholisïau yn y gorffennol sy’n berthnasol i Ofal ac Addysg. Mae hefyd yn cynnwys y dogfennau strategaeth a ddefnyddir i lywio’r polisïau presennol a pholisïau’r dyfodol.