Gyda Hannah Bayfield a Lorna Stabler

Gall pobl â phrofiad gofal wynebu nifer o drosglwyddiadau drwy gydol eu bywydau, llawer ohonynt yn ymwneud ag addysg. P’un a yw’n symud ysgolion oherwydd symud lleoliadau, pontio i addysg ôl-16, neu wneud y naid i’r brifysgol, mae gan bob cyfnod pontio ei heriau ei hun – a’i gyfleoedd. Yma, mae Hannah Bayfield CASCADE (sy’n ymchwilio i brofiadau pobl ifanc o addysg uwch) a Lorna Stabler (sydd â phrofiad byw o fod yn fyfyriwr profiadol gofal yn ogystal â bod yn gyd-ymchwilydd CASCADE) yn trafod taith Lorna ei hun, ffynonellau cymorth ac awgrymiadau ar gyfer trosglwyddo i addysg uwch.