Ydych chi’n gadael gofal mewn gwirionedd os aelod o’r teulu yw eich gofalwr?

Ydych chi’n gadael gofal mewn gwirionedd os aelod o’r teulu yw eich gofalwr? Cyfnodau pontio yng nghyd-destun gofal gan berthynas Mae gan yr ymchwilwyr PhD Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd ac Abbie Toner, Prifysgol Suffolk brofiad o fod yn ofalwyr sy’n berthnasau. Mae Lorna wedi gwneud gwaith ymchwil gyda gofalwyr sy’n berthnasau, yn rhan o brosiectau… Read More

Cyfweld Ysgogiadol ar gyfer gweithio gyda phlant a theuluoedd – sgwrs

Bellach, mae MI (Cyfweld Ysgogiadol) yn cael ei ddefnyddio’n helaeth mewn gwasanaethau plant, gan chwarae rhan allweddol mewn ymyriadau megis Llysoedd Cyffuriau ac Alcohol Teulu, y model Diogelu Teuluol a Thimau Cefnogi Teuluoedd Dwys. Yn y sesiwn hon roedd Steve Rollnick (cyd-grëwr Cyfweld Ysgogiadol) yn siarad â Donald Forrester, David Wilkins a Charlie Whittaker am… Read More