• Roedd angen miloedd yn rhagor o weithwyr gofal yng Nghymru erbyn 2030

  Bydd angen miloedd yn fwy o bobl ar Gymru i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant erbyn 2030 os yw am gadw i fyny â’r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cefnogaeth i gymunedau ledled y wlad…

 • Dod yn ôl at natur gyda’ch plant

  Fel bydwraig ac athro ysgol uwchradd yn y drefn honno, roedd Naomi a Sam Price-Bates o Gasnewydd o’r farn eu bod wedi’u paratoi’n dda ar gyfer dyfodiad Myla bach, ond mae 16 mis yn ddiweddarach…

 • A ellir dysgu magu plant?

  Mae Stephen Smyth yn byw ym mhentref Rhydyfelin, ger Pontypridd, gyda’i ferch Ayda (6) a’i fab George (3). Disgrifiodd enedigaeth ei ferch fel un “emosiynol a newid bywyd”, a dod yn rhieni fel y darn jig-so coll iddo ef a’i ddiweddar wraig Teresa…

 • Croeso i’r Gyfnewidfa: Teulu a Chymuned

  Sut ddechreuodd e a sut allwch chi helpu? Gweithiodd Canolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant (CASCADE) gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu adnodd cymuned ymarfer ar-lein i wella profiadau addysgol plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yng Nghymru – ExChange: Gofal ac Addysg. Mae’r adnodd yn darparu ‘siop un stop’ ddefnyddiol i ymarferwyr, gofalwyr… Read More