Gorbryder ymhlith plob ifanc: Deall y theori ac atebion ymarferol

Bydd yr hyfforddiant undydd hwn yn cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o orbryder, ac yn helpu i sicrhau atebion ymarferol i gefnogi pobl ifanc. Bydd y cyfranogwyr yn dod yn gyfarwydd â Damcaniaeth Polyvagal a gwaith Dr Stephen Podges, ac â thrawma a gwaith Dr Bessel van der Volk a sut mae trawma’n effeithio ar PTSD ac OCD… Read More

Lansio gwerthusiad o Maethu Lles

Mae Maethu Lles yn rhaglen beilot a ariannir gan Lywodraeth Cymru sy’n canolbwyntio ar ymagwedd amlddisgyblaethol tuag at wella deilliannau i blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal. Mae’r digwyddiad hwn yn darparu’r cyfle i glywed mwy am Maethu Lles ac i glywed gan dîm y Brifysgol wrth iddynt gyflwyno’r canfyddiadau o’r gwerthusiad am y tro cyntaf… Read More

The Museum of Nothingness: Profiad realiti estynedig rhad ac am ddim

The Museum of Nothingness yn profiad realiti estynedig (AR) ymdrochol newydd sy’n eich galluogi i gamu i mewn i feddwl Connor Allen, creawdwr The Making of a Monster. Mae’r sioe grime-theatr fyw The Making of a Monster (9–19 Tachwedd, Stiwdio Weston) yn rhannu stori bersonol Connor am dyfu i fyny fel person hil gymysg yng Nghasnewydd a dod o hyd i’w hunaniaeth. Read More