“Maen nhw’n fy ngweld o’r diwedd, maen nhw’n ymddiried ynof i, mae fy mrawd yn dod adref”

Mae dealltwriaeth gynyddol o rôl gofal gan berthnasau wrth fagu plant lle na all eu rhieni wneud hynny. Mae llawer o’r straeon yn y cyfryngau a’r ymchwil gyfredol yn sôn am neiniau a theidiau sy’n camu i’r adwy ac yn dod yn ofalwr llawn amser i’w hwyrion. Fodd bynnag, gall gofalwyr sy’n berthnasau fod yn… Read More

Balchder a Rhagfarn: Cefnogi Pobl Ifanc LGBTQ+

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Gyfnewidfa Cymru. Mae rhestrau o ddigwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol. Dydd Iau, 25 Ebrill 202409:30 – 16:00Online Ymunwch… Read More

‘Joining Up Joining In’ – Cyngor Swydd Gaerlŷr yn cytuno i wneud profiad o’r system ofal yn nodwedd warchodedig!

Mae prosiect Clwb Gofal Swydd Gaerlŷr (Leicestershire Cares) ‘Joining Up Joining In’ (JUJI), a ariennir gan Ymddiriedolaeth Blagrave, yn dathlu penderfyniad y Cyngor i drin “Profiad o’r system ofal” fel nodwedd warchodedig, ar ôl i’w prif haelod dros blant a phobl ifanc gwrdd â’n hymchwilwyr cymheiriaid am y mater hwn. Daeth y Cynghorydd Taylor â… Read More