ADRODDIAD SPOTLIGHT

Awdur: Comisiynydd Plant Cymru

Blwyddyn: 2016

Crynodeb:

Yn yr adroddiad sbotolau hwn, mae Sally Holland, y Comisiynydd Plant, yn gofyn i elusennau llywodraeth leol a chenedlaethol a menter breifat i addo eu cefnogaeth i wireddu uchelgeisiau pobl ifanc sy’n gadael gofal. Mae’r Comisiynydd eisiau sicrhau y gall pobl ifanc sy’n gadael gofal fod â’r un disgwyliadau o ran gofal a chefnogaeth â’u cyfoedion.