COVID–19, Addysg a Dysgu: Codi Lleisiau Plant Ifanc

Adroddiad yw’r ddogfen hon ar astudiaeth a geisiodd godi lleisiau plant ifanc, a oedd rhwng 3 a 6 oed yn ystod pandemig COVID-19, am eu profiadau o addysg bryd hynny. Mae’r adroddiad yn manylu ar y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn ystod yr astudiaeth, sy’n cynnwys defnyddio dulliau creadigol a chyfranogol sydd wedi’u cynllunio i sicrhau y gallai ymchwilwyr glywed profiadau’r plant ifanc a’u cofnodi… Read More

Deall Lleoedd Cymru

Mae Deall Lleoedd Cymru yn rhoi data defnyddiol a gwybodaeth ddaearyddol i chi am eich tref neu ardal leol. Mae’r graffeg, y mapiau a’r canllawiau ar y wefan wedi cael eu datblygu i’ch galluogi i archwilio’r data sydd ei angen arnoch i’ch helpu i nodi cyfleoedd i’ch cymuned leol a gwneud gwahaniaeth yn y lle rydych chi’n byw neu’n gweithio… Read More

Adroddiad Canfyddiadau’r Arolwg Tlodi 2022

Plant yng Nghymru yn lansio canfyddiadau eu 6ed arolygon Blynyddol Tlodi Plant a Theuluoedd. Mae’r adroddiad hwn yn rhannu profiadau a barn ymarferwyr a phobl broffesiynol sy’n gweithio gyda mwy na 41,500 o blant a theuluoedd ledled Cymru, a hefyd, yn bwysig, mae’n clywed lleisiau a phrofiadau plant a phobl ifanc eu hunain… Read More

Datblygiad

2019 Grant, A., Morgan, M., Mannay, D. and Gallagher, D., 2019. Understanding health behaviour in pregnancy and infant feeding intentions in low-income women from the UK through qualitative visual methods and application to the COM-B (Capability, Opportunity, Motivation – Behaviour) model. BMC Pregnancy and Childbirth Darllenwch yr erthygl 2018 Grant, A., Mannay, D. and Marzella,… Read More