Mae ymwybyddiaeth gynyddol o anghydraddoldebau ethnig, cymdeithasol-economaidd ym maes gwarchod plant, yma’n benodol yn y DU, ond hefyd yn rhyngwladol. Fodd bynnag, rhagdybir yn aml bod y ddau fath o anghydraddoldeb naill ai’n cyfateb, ac mai dim ond un ymateb sydd ei angen ar eu cyfer o ran arfer a pholisi, neu’n gwbl ar wahân ac nad oes unrhyw gysylltiad rhwng yr ymatebion arfer a pholisi angenrheidiol.

Bydd y gweminar hwn yn cyflwyno canfyddiadau o ddadansoddiad troestoriadol o gyfraddau ymyrraeth cymdogaethol yn Lloegr. Mae’r rhain yn dangos bod y lefelau ymyrraeth yn amrywio’n fawr ar gyfer gwahanol boblogaethau ethnig.

A gyflwynir gan

Dr Calum Webb

Prifysgol Sheffield

Darllenwch cyflwyniad Dr Calum Webb