Er 2013, mae rhaglen Bright Spots wedi gweithio gyda phlant mewn gofal ac ymadawyr gofal i archwilio’r hyn sy’n gwneud bywyd yn dda iddynt. Mae eu lles yn cael ei fesur gan yr arolygon Eich Bywyd Eich Gofal a’ch Bywyd y Tu Hwnt i Ofal, a gafodd eu cydgynhyrchu gyda phlant a phobl ifanc i ddal yr hyn a oedd yn bwysig yn eu barn hwy. Mae’r rhaglen Bright Spots wedi gweithio gyda bron i 60 o awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr, gan gasglu dros 15,000 o ymatebion gan blant a phobl ifanc sydd mewn gofal ac yn ei adael. Gan ddefnyddio’r arolygon, rydym wedi gweithio gydag awdurdodau lleol i ddeall sut mae plant a phobl ifanc yn teimlo am eu bywydau ac wedi nodi enghreifftiau o wella arferion a ddatblygwyd o ganlyniad i’r hyn a ddywedodd pobl ifanc.

Gwnaeth un o’n hadroddiadau diweddaraf, Beth sy’n gwneud bywyd yn dda, barnau ymadawyr gofal am eu lles’, a gyhoeddodd Coram Voice mewn cydweithrediad â Chanolfan Rees, ddangos y dirywiad serth mewn lles ymadawyr gofal. Gan dynnu ar y Rhaglen Bright Spots, archwiliodd yr adroddiad les ymadawyr gofal trwy ddadansoddi 1,804 o ymatebion ymadawyr gofal a gasglwyd rhwng 2017 a 2019 mewn 21 awdurdod lleol yn Lloegr. Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno canfyddiadau’r adroddiad ac yn archwilio’r hyn y mae ymadawyr gofal yn ei ddweud sy’n gwneud eu bywydau’n dda a lle mae angen gwaith i wneud y trawsnewid yn haws a’u bywydau yn well. Bydd hefyd yn arddangos rhai o’r ffyrdd y mae’r awdurdodau lleol rydym wedi gweithio gyda nhw wedi ymateb i’w canfyddiadau lleol.

Cyflwynydd: Linda Briheim-Crookall, Pennaeth Datblygu Polisïau ac Arferion, Coram Voice

Mae’r holl wybodaeth am brosiect Brightspots ar gael ar wefan Coram Voice

Mae gwybodaeth i awdurdodau lleol sydd â diddordeb mewn ymuno â phrosiect Brightspots yma

Os hoffech chi ddarllen mwy am ymchwil Coram Voice, mae’r cyhoeddiadau i’w gweld yma:

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.