Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein cyfres o gynadleddau’r hydref ar ‘Gyfnodau Pontio Pobl Ifanc’ a fydd yn cynnwys gweminarau, fideos, podlediadau, blogiau a rhagor. 

Gweminarau

Beth sy’n gwneud bywyd yn dda? Barnau ymadawyr gofal am eu lles
Linda Briheim-Crookall, Coram Voice


Gwyliwch yr cyflwyniad
Mae’n gymhleth: Archwiliad arhydol o ganfyddiadau pobl ifanc o leoliad mewn gofal maeth a’u myfyrdodau ar newid gofal cymdeithasol plant
Prof Heather Taussig
Prifysgol Denver
11/11/21: 1-2yp

Register

A young father holding his baby
Cynorthwyo rhieni o dan ofal ac wedi hynny
Dr Louise Roberts a Rachael Vaughan, Prifysgol Caerdydd
9/11:/21
11yb-12yp
Cofrestrwch
Ar goll wrth bontio? Profiadau pobl ifanc â nam ar eu golwg ar ôl gadael ysgol
Dr Rachel Hewett, Prifysgol Birmingham
17/11/21
1-2yp

Register
Recordiadau

Podlediad: Pontio i’r Brifysgol – Heriau i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal 
Dr Hannah Bayfield and Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd.Dyddiad rhyddhau: 27 Tachwedd

Fideo: Deall Anghenion Cymorth Plant a Fabwysiadwyd o’r System Gofal Cyhoeddus:  Canfyddiadau Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru ​
Dr. Amy Paine, Prifysgol Caerdydd


Dyddiad rhyddhau: 3 Tachwedd

Podlediad: Ydych chi’n gadael gofal mewn gwirionedd os aelod o’r teulu yw eich gofalwr? Cyfnodau pontio yng nghyd-destun gofal gan berthynas
Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd ac Abbie Toner, Prifysgol Suffolk.

Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd


Blogiau

Peidiwch â dal yn ôl – Cyfnod pontio i fyd oedolion ar gyfer pobl ifanc ag anableddau dysgu : 3 blynedd yn ddiweddarach Sut mae pontio yn llywio teithiau addysgol oedolion sy’n gadael gofal?Llwybrau Addysgol a Deilliannau Gwaith Pobl Ifanc Anabl yn Lloegr 
Yr Athro. Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru. Dr Eavan Brady, Trinity College Dublin.Dr Angharad Butler-Rees and Dr Stella Chatzitheochari, University of Warwick
Dyddiad rhyddhau: 25 HydrefDyddiad rhyddhau: 29 HydrefDyddiad rhyddhau: 2 Tachwedd
When I’m ready – how do we support young people in care to stay at home once they turn 18?When I’m ready – looking towards the futureGetting ready – to leave care
Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd.Jane Trezise, Voices From Care Cymru.Tracey Carter, Voices From Care Cymru.
Dyddiad rhyddhau: 10 TachweddDyddiad rhyddhau: 12 TachweddDyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd

Arbenigwyr gan Profiad by experience

Growing Wings: Prosiect barddoniaeth i drin a thrafod pontio gyda phlant a phobl ifanc sy’n derbyn
gofal.
Plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yng Nghymru sydd wedi cyfansoddi’r farddoniaeth yn y rhaglen hon.
Bydd rhagor o wybodaeth a cherddi yn cael eu rhyddhau drwy gydol cyfres y gynhadledd.
Prosiect wedi’i gydlynu gan Bridget Handley and Clare Potter,Prifysgol Caerdydd.

Gall gwybodaeth am yr cynhadledd cael ei dadlwytho yn llawn.