Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein cyfres o gynadleddau’r hydref ar ‘Gyfnodau Pontio Pobl Ifanc’ a fydd yn cynnwys gweminarau, fideos, podlediadau, blogiau a rhagor. 

Gweminarau

Beth sy’n gwneud bywyd yn dda? Barnau ymadawyr gofal am eu lles
Linda Briheim-Crookall, Coram Voice


Gwyliwch yr cyflwyniad
Mae’n gymhleth: Archwiliad arhydol o ganfyddiadau pobl ifanc o leoliad mewn gofal maeth a’u myfyrdodau ar newid gofal cymdeithasol plant
Prof Heather Taussig
Prifysgol Denver

Gwyliwch yr cyflwyniad

A young father holding his baby
Cynorthwyo rhieni o dan ofal ac wedi hynny
Dr Louise Roberts a Rachael Vaughan
Prifysgol Caerdydd

Gwyliwch yr cyflwyniad
Ar goll wrth bontio? Profiadau pobl ifanc â nam ar eu golwg ar ôl gadael ysgol
Dr Rachel Hewett, Prifysgol Birmingham


Gwyliwch yr cyflwyniad
Recordiadau

Podlediad: Pontio i’r Brifysgol – Heriau i bobl ifanc sydd â phrofiad o ofal 
Dr Hannah Bayfield and Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd.Gwrandewch ar y podlediad

Fideo: Deall Anghenion Cymorth Plant a Fabwysiadwyd o’r System Gofal Cyhoeddus:  Canfyddiadau Astudiaeth Garfan Fabwysiadu Cymru ​
Dr. Amy Paine, Prifysgol Caerdydd


Gwyliwch yr fideo

Podlediad: Ydych chi’n gadael gofal mewn gwirionedd os aelod o’r teulu yw eich gofalwr? Cyfnodau pontio yng nghyd-destun gofal gan berthynas
Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd ac Abbie Toner, Prifysgol Suffolk.

Gwrandewch ar y podlediad


Blogiau

Peidiwch â dal yn ôl – Cyfnod Pontio i fyd Oedolion ar gyferr Pobl Ifanc ag anableddau dysgu: 3 blynedd yn ddiweddarach Sut mae pontio yn llywio teithiau addysgol oedolion sy’n gadael gofal?Llwybrau Addysgol a Deilliannau Gwaith Pobl Ifanc Anabl yn Lloegr 
Yr Athro. Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru. Dr Eavan Brady, Trinity College Dublin.Dr Angharad Butler-Rees and Dr Stella Chatzitheochari, University of Warwick
Darllenwch y blogDarllenwch y blogDarllenwch y blog
When I’m ready – how do we support young people in care to stay at home once they turn 18?When I’m ready – looking towards the futureGetting ready – to leave care
Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd.Jane Trezise, Voices From Care Cymru.Tracey Carter, Voices From Care Cymru.
Darllenwch y blogDarllenwch y blogDarllenwch y blog

Arbenigwyr gan Profiad by experience

Growing Wings: Prosiect barddoniaeth i drin a thrafod pontio gyda phlant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal.
Plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yng Nghymru sydd wedi cyfansoddi’r farddoniaeth yn y rhaglen hon.
Bydd rhagor o wybodaeth a cherddi yn cael eu rhyddhau drwy gydol cyfres y gynhadledd.
Prosiect wedi’i gydlynu gan Bridget Handley and Clare Potter,Prifysgol Caerdydd.

Gall gwybodaeth am yr cynhadledd cael ei dadlwytho yn llawn.