Meddyliau ar dulliau sy’n seiliedig

Rwyf i’n angerddol dros ddulliau’n seiliedig ar gryfderau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol, i’r graddau fy mod wedi neilltuo fy mhrosiect ymchwil doethurol i astudio’r maes. Gobeithio y bydd fy ngwaith yn helpu i lywio’r gwaith o ddatblygu systemau a strwythurau sy’n cefnogi gweithio’n seiliedig ar gryfderau ar draws gwasanaethau i oedolion. Ond beth ydw i’n… Read More

Sut mae pontio yn llywio teithiau addysgol oedolion sy’n gadael gofal?

Blog gan Eavan Brady, Trinity College Dublin Bydd pawb yn pontio rhwng amryw rolau yn ei einioes – dod i oed, dod yn rhiant neu symud o gartref y teulu, er enghraifft. Yn aml, bydd y pontio o’r glasoed i oedolyn yn gyflymach yn achos pobl ifanc sy’n gadael gofal gwladol megis gofal maeth neu… Read More