‘Cymdeithas yw’r Anabledd’

Cofrestrwch ar gyfer ein gweminar yma
Dyddiad: Dydd Iau, 18th Mawrth 2021
Amser: 10:30am – 12pm
Siaradwyr gwadd:
Dr Hade Turkmen, Chwarae Teg
Dr Stephen Beyer, Prifysgol Caerdydd a’r Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol
Miranda Evans, Anabledd Cymru


Ymunwch â ni ar gyfer y gweminar Hive, lle byddwn yn dod â chyflogwyr ledled Cymru ynghyd i drafod ein hadroddiad diweddar ‘Cymdeithas yw’r Anabledd’ sy’n edrych ar brofiadau menywod anabl yn economi Cymru. Byddwn yn rhannu canfyddiadau’r adroddiad a’r cyfleoedd y gall busnesau eu rhoi ar waith er mwyn gwella.

Byddwn hefyd yn edrych ar fuddion busnes cyflogi unigolyn ag anabledd dysgu, sut y gall y model a ddefnyddir gan y rhaglen ‘Ymgysylltu i Newid’ gefnogi cyflogwyr a gweithwyr ag anabledd dysgu ynghyd â chanlyniadau’r prosiect hyd yn hyn yng Nghymru.

Trawsnewid

Bydd cyfarfod bob ail wythnos gyda’r bobl ifanc, bydd y sesiynau yn weithdai creadigol sy’n archwilio’r thema o’r prosiect gyda’r cyfle am y cyfranogwyr i redeg sesiynau eu hunain. Trwy’r prosiect byddwn ni’n gweithio tuag at cynnal ddigwyddiadau fel trosfeddiannu’r Amgueddfa yn yr Amgueddfa genedlaethol y Glannau yn Abertawe ac arddangosfa o’r gwaith sy’n cael ei chreu dros y prosiect. Bydd y prosiect yn cael ei addasu am y diddordebau’r grŵp fel celf, perfformio, ysgrifennu creadigol neu hanes.


Bydd y prosiect yn dechrau gyda sesiwn ar lein am 6yp ar y 24ain o Chwefror, byddwn ni’n cyflwyno’r prosiect, cyfarfod ei’n gilydd a dylunio cerdyn post sy’n cael ei ysbrydoli gan y casgliad LHDT+ yr amgueddfa.
Os ydych chi eisiau cymryd rhan yn y prosiect, cael unrhyw gwestiynau am y brosiect neu yn gwybod unrhyw berson ifanc gyda diddordeb i gymryd rhan anfon e-bost i: cerian.wilshere@museumwales.ac.uk