Blynyddoedd Cynnar a Hawliau Plant

11 Tachwedd 202116 Tachwedd 20219 Rhagfyr 202112 Rhagfyr 202109:30 – 15:00 Cwrs hanner diwrnodMae’r cwrs hyfforddi hanner diwrnod rhad ac am ddim hwn wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phlant o dan saith oed neu gyda’u teuluoedd mewn ystod o leoliadau gan gynnwys gofal plant, cymorth i deuluoedd, gwaith chwarae, awyr agored a gweithgareddau… Read More

Creadigrwydd, Amrywiaeth ac Anabledd

Hoffai grŵp o staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig i Bobl ag Anabledd ar 3 Rhagfyr drwy gynnal digwyddiad amlgyfrwng digidol a chydweithredol: “Creadigrwydd, Amrywiaeth ac Anabledd: Cynrychiolaeth greadigol o brofiadau go iawn o’r symud i ddod yn fyd mwy digidol oherwydd pandemig COVID-19”. Bydd yn arddangosfa ddigidol o… Read More

Y Sefydliad Iechyd yn rhyddhau ei Adroddiad ar effeithiau COVID-19

Y Sefydliad Materion Cymreig (IWA) gyhoeddodd y neges hon yn wreiddiol. Roedd ein cyfarwyddwr Auriol Miller ar fwrdd cynghori ymchwiliad y Sefydliad Iechyd (The Health Foundation) i effeithiau COVID-19 Canfu yr adroddiad, a lansiwyd ym mis Gorffennaf 2021: Mae effaith anwastad COVID-19 yn gysylltiedig â phroblemau iechyd ac achosion o anghydraddoldeb sy’n bodoli eisoes ac… Read More

Newid y Papur Wal

Sylwch: Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn allanol ac nid trwy Exchange Wales. Mae rhestrau digwyddiadau allanol Teulu a Chymuned yn cael eu postio i hysbysu’r gymuned ehangach am ddigwyddiadau allanol gan gynnwys gweithdai, cyfleoedd i deuluoedd, plant a phobl ifanc, ac adnoddau defnyddiol.

Nid yw Exchange Wales yn gyfrifol am unrhyw gynnwys neu adnoddau allanol.

Codi ymwybyddiaeth o ddiogelu plant o pobl ifanc

Mae’r hyfforddiant rhyngweithiol hwn wedi’i osod yn benodol yng nghyd-destun Cymru. Bydd yn caniatáu i gyfranogwyr ystyried y materion ar gyfer eu rôl a’u sefydliad. Trwy gymryd rhan mewn ystod o ymarferion, bydd cyfranogwyr yn ennill dealltwriaeth o elfennau allweddol gweithio’n ddiogel ac yn gyfrifol gyda phlant a phobl ifanc ac yn dysgu sut y gallant… Read More

Cyflwyniad i dechnegau hyfforddi ar-lein

Ydy COVID wedi cyfyngu eich cyswllt â staff neu ddysgwyr i we-gamera a sgrîn cyfrifiadur? Ydych chi’n cael ei bod hi’n anoddach ymgysylltu’n effeithiol â dysgwyr a staff ar-lein?
Os ydych chi’n ddechreuwr o safbwynt cyswllt a hyfforddiant ar-lein ac yn dyfalu sut gallwch chi addasu eich cyrsiau a’u cyflwyno yn amgylchedd newydd gweithio o bell, dyma’r cwrs i chi. Read More

Hyfforddiant Diogelu Digidol

Mae arferion gwaith wedi newid yn sylweddol ers dechrau pandemig y Coronafeirws. Bu symudiad aruthrol tuag at ddarparu gwasanaethau ar-lein, ac mae elfennau o hynny’n debygol o barhau yn y tymor hir. Er bod sefydliadau wedi ymateb mor gyflym â phosib i’r newidiadau hyn, mae angen i ni sicrhau bod rhyngweithio yn y byd ar-lein yn digwydd mor ddiogel â phosib. Read More