Buddion dwyffordd – Posibiliadau pobl anabl yn rôl cynhalwyr maeth

Mae prinder mawr cynhalwyr maeth yn Lloegr ac mae Prifysgol Caerwrangon wedi cynnal ymchwil i ddysgu pam nad yw pobl anabl yn cael eu dewis ar gyfer rôl cynhalwyr maeth.  Bydd y gweminar yn cyflwyno canfyddiadau’r ymchwil gan gynnwys fideo fer sy’n disgrifio prif faterion moesegol ac ymarferol pwnc nad yw’n denu llawer o sylw… Read More

Anghydraddoldebau ethnig, cymdeithasol-economaidd a chroestoriadol mewn cyfraddau ymyrraeth er budd lles plant

Mae ymwybyddiaeth gynyddol o anghydraddoldebau ethnig, cymdeithasol-economaidd ym maes gwarchod plant, yma’n benodol yn y DU, ond hefyd yn rhyngwladol. Fodd bynnag, rhagdybir yn aml bod y ddau fath o anghydraddoldeb naill ai’n cyfateb, ac mai dim ond un ymateb sydd ei angen ar eu cyfer o ran arfer a pholisi, neu’n gwbl ar wahân… Read More

Mynegi Ein Barn

Dyma ein pumped gweminar yn ein cyfres DRILL (Ymchwil i Anabledd ynghylch Byw a Dysgu Annibynnol) Cafwyd astudiaeth ddiweddar dan arweiniad Prifysgol Queen’s, Belffast mewn partneriaeth â Association for Real Change UK, Compass Advocacy Network a Praxis Care, Gogledd Iwerddon. Fe wnaethant edrych ar wahanol ddulliau i helpu pobl ag anableddau dysgu a’u sefydliadau gael… Read More